הקמת חברה בהולנד

kvk-logo-300x300

לפני הקמת חברה בהולנד, יש לבחון את יתרונות המיסוי המקומי ע"י תכנון מס הכולל בתוכו גם השפעות מיסוי על חברות קיימות ו/או חברות עתידיות במדינות נוספות.

שיעור מס החברות השולי הנהוג כיום בהולנד (2020) הינו 16.5% (לעומת 23% בישראל בשנת 2020)

התמ"ג לנפש בהולנד, נכון לשנת 2019, הינו 55.041 דולר. מקום 21 בעולם.

בגין חלוקת דיבידנדים קיים ניכוי מס במקום של 15% ליחיד ו-5% במקרה של חברה. אין מס בולים על הקצאת מניות. הולנד חתומה על הסכמי אמנות עם יותר מ-100 מדינות, מה שמאפשר לחלק ממדינות המקור לפטור את מס חלוקת הדיווידנד גם עבור חברות שאינן מקבלות “פטור השתתפות".

What has been said here does not replace professional advice and should not be applied without appropriate individual advice. You are welcome to contact us for advice.

Odelia Geva

Odelia Geva

The company's founder, is an expert in Dutch taxation and accounting, with experience in international companies and Dutch regulation since 2008. For more details on Odelia Geva and the company, click here
LinkedIn
WhatsApp
Email
Facebook
Twitter

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. You can read about our privacy policy here